Nøisom

Nøisom er resultatet av lidenskap, skaperglede og entusiasme. Fredrikstad sitt første bryggeri etter årtusenskiftet kom til verden da byens ypperste øl-bryggere møtte noen av byens patriotiske kjøpmenn.

VD Design står for design, konstruksjon og drift av nettside med tilhørende nettbutikk samt produksjon av grafikk og innhold til respektive platformer.

www.noisom.no

View Project